MOLNÁROVÁ, Anikó. Návrh motivačního systému společnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO