KLEČKA, Jan. Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.

Uložit do Citace PRO