DOLEŽAL, Jiří. Zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.

Uložit do Citace PRO