HRUŠKA, David. Návrh počítačové sítě v novostavbě rodinného domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31373. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO