PŘÍTULOVÁ, Marie. Vliv pH a iontové síly na bariérové schopnosti huminových látek [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Martina Klučáková.

Uložit do Citace PRO