KUNERT, Vojtěch. Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO