KOTOUČEK, Jan. Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31426. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Tereza Venerová.

Uložit do Citace PRO