HRADECKÁ, Lucie. Vliv vlastností částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31427. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Zuzana Hnyluchová.
Uložit do Citace PRO