CHADIMOVÁ, Klára. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31443. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.

Uložit do Citace PRO