KRÁLÍK, Petr. Studium řezných vad při oxidačním dělení mezních tlouštěk konstrukční oceli pevnolátkovým laserem [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.

Uložit do Citace PRO