OLŠAN, Jakub. Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31483. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Kučera.
Uložit do Citace PRO