DVOŘÁK, Jan. Regulátor PH pro akvárium [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.

Uložit do Citace PRO