KREJSOVÁ, Pavlína. Posouzení investičního záměru v zemědělském podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31496. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO