ŽÁK, Stanislav. Popis napjatosti a deformace na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jana Horníková.
Uložit do Citace PRO