KRŠÁK, Pavol. Algoritmy pro operativní plánování výroby [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.

Uložit do Citace PRO