GOLUBEV, Martin. Program pro výpočet rozložení optické intenzity [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31521. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lucie Hudcová.

Uložit do Citace PRO