KOSTKA, Filip. Umělá neuronová síť pro modelování polí uvnitř automobilu [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31526. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.

Uložit do Citace PRO