KOŠARIŠŤAN, Miroslav. Návrh ozvučovací aparatury [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31527. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO