NAGYOVÁ, Lenka. Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Libor Boleček.
Uložit do Citace PRO