VEJROSTOVÁ, Petra. Charakterizace organických nanočástic s enkapsulovanými antimikrobiálními peptidy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31538. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO