HLAVÁČKOVÁ, Alena. Návrh systému motivace a hodnocení zaměstnanců ve společnosti DSB EURO s.r.o [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3154. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Mucha.
Uložit do Citace PRO