BRABENCOVÁ, Klára. Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31543. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Denisa Maděránková.

Uložit do Citace PRO