KADLA, Jan. Časová interpolace oftalmologických videosekvencí pomocí multimodálního lícování [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Jan.

Uložit do Citace PRO