GABLECH, Evelína. Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31571. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Drbohlavová.
Uložit do Citace PRO