VESELÁ, Martina. Vliv výběru souřadnic mozkových oblastí na výsledky dynamického kauzálního modelování [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31595. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Lamoš.

Uložit do Citace PRO