ŠENFLUK, Petr. Měření hmotnosti pomocí tenzometrů z elektronických vah [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31600. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Povalač.
Uložit do Citace PRO