ČERNÁ, Lucie. Metody stanovení hyaluronanu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO