MUCHOVÁ, Johana. Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO