ZAVALINA, Viktoriia. Identifikace objektů v obraze [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Libor Boleček.

Uložit do Citace PRO