HASÍK, Stanislav. Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31650. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Stanislav Klusáček.

Uložit do Citace PRO