CHMELOVÁ, Petra. Vliv autochtonní kvasinky a technologického postupu na chemické parametry vína [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.

Uložit do Citace PRO