KVARDOVÁ, Klára. Nadace Krtek [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31655. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Žaneta Kögler.
Uložit do Citace PRO