RUDYK, Martin. Porovnání navařování svazkem elektronů a plazmou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31668. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO