ČERNÝ, Michal. Optimalizace výroby součásti "šnekový hřídel" [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO