MORAVEC, Vojtěch. Simulace a řízení létajícího robota [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Šolc.
Uložit do Citace PRO