KRČMÁŘ, Martin. Analýza dat z výrobního procesu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Zezulka.
Uložit do Citace PRO