RŮŽIČKA, Jiří. Dálkové ovládání pro quadrotor [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31694. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Gábrlík.

Uložit do Citace PRO