KOPEČEK, Marián. Teorie údržby a spolehlivost [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31715. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Hammer.
Uložit do Citace PRO