KHACHATRYAN, David. Podnikatelský záměr pro založení restaurace [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31723. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petra Koudelková.
Uložit do Citace PRO