BALÁŽ, Juraj. Sběr a vyhodnocování dat v soláriu [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.

Uložit do Citace PRO