PIKÁLEK, Tomáš. Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Buchta.
Uložit do Citace PRO