KRÁTKÝ, Michal. Analýza toků jalového výkonu v distribuční soustavě [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31739. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.

Uložit do Citace PRO