ŠTĚPÁNEK, Jaroslav. Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.

Uložit do Citace PRO