GABORČÍK, Michal. Autonomní poruchový záznamník navržený pro distribuční trafostanice [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31749. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.

Uložit do Citace PRO