GROLIG, Ondřej. Software pro řízení filtračního zařízení Inteq II [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31755. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.

Uložit do Citace PRO