PAMÁNEK, David. Připojení externích zařízení k mikrokontroléru Freescale MC9S08LH64 přes sběrnice IIC a SPI [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31756. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.

Uložit do Citace PRO