GALUŠKA, Jiří. Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO