COUFAL, Martin. Návrh konstrukce omílácího stroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31775. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Synek.
Uložit do Citace PRO