LAINKA, Pavel. Metody pro určování vlastností biomasy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31784. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michaela Hrnčířová.
Uložit do Citace PRO