KAKÁČ, Martin. Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.

Uložit do Citace PRO